فراخوان شرکت مخابرات ایران برای راه اندازی 5G در کشور

فراخوان شرکت مخابرات ایران برای همکاری با شرکت های فعال در حوزه شبکه‌های نرم افزار محور و مجازی سازی توابع شبکه و کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه ارتباطات بی سیم و سیار، در جهت راه اندازی شبکه 5G در کشور.


اخبار فناوری