بزرگ ترین افشای اطلاعات سایبری ایران!

هک سورس کد و اطلاعات 40 میلیون کاربر کافه بازار


اخبار فناوری

بزرگ ترین افشای اطلاعات سایبری ایران!

کافه بازار هک شد...

این موضوع از سوی محمد جُرجندی، فعال سایبری ساکن آمریکا با این جمله اعلام شد: «سورس و دیتابیس کاربران کافه بازار در دست گروهی از هکرهاست و بخشی از آن منتشر شده

طبق اخبارمنتشر شده از منابع آگاه، هکر ها این بار کافه بازار را هدف خود ثرار دادند و توانستند به دیتابیس و سورس کد کافه بازار دست پیدا کنند.بهگفته برخی منابع حتی برخی از اطلاعات هک شده کافه بازار منتشر گردیده است.

با توجه به اینکه کافه بازار بیش از 40 میلیون نصب دارد، احتمالا این بزرگترین افشای اطلاعات سایبری ایران محسوب می شود.

با توجه به برسی هایی که به روی سورس کد کافه بازار انجام شده است خبر هک اطلاعات و سورس کد کافه بازار تغریبا قطعی می باشد.

در طی صحبت هایی که با روابط عمومی کافه بازار صورت گرفته است، این خبر را نه تایید کردند و نه تکذیب و موضوع را در حال بررسى عنوان کردند.آن چیزى که مشخص است اتفاق تلخى رخ داده اما عمق آن فعلا مشخص نیست.

پس از واکنش کافه بازار سورس برای بررسی در اختیار محققین قرار میگیره.